پرسش و پاسخ

سوال 4 28 بهمن 1392
یک سرنگ معتاد تزریقی در پارک به صورت اتفاقی به دستم فرو رفته و آزمایش ایدز داده ام آیا در آزمایش معلوم می شود؟ میگویند تا 8 سال در آزمایش ایدز معلوم نمی شود آیا صحت دارد؟
پاسخ کارشناس
در صورت ابتلا به ایدز بعد ۳ الی ۴ ماه طی آزمایشات وجود این ویروس مشخص می گردد. احتمال ابتلای شما ضعیف می باشد اما بایستی آزمایشات هر سه ماه یکبار تکرار شود.