پرسش و پاسخ

سوال 1096 30 مهر 1393
با سلام. چه مقدار برخورد آلت با واژن میتواند باعث بیماری ایدز شود؟
پاسخ کارشناس
هر مقدارش خطر دارد هر چه بیشتر باشد خطرش هم بیشتر است.