پرسش و پاسخ

سوال 1090 30 مهر 1393
سلام. حدود 20 روزه گلوم درد میکنه میترسم. آیا از علایم ایدزه؟
پاسخ کارشناس
اگر سابقه رفتار پرخطر ندارید، خیر.