پرسش و پاسخ

سوال 3 28 بهمن 1392
طول عمر نوزادان مبتلا چند سال است؟
پاسخ کارشناس
طول عمر این نوزادان بستگی به زمان تشخیص دارد - معمولا عمر این نوزادان بین ۱۵ تا ۲۰ سال می باشد.