پرسش و پاسخ

سوال 1073 28 مهر 1393
عطف به سوال 1291. چند تا پزشک رفتیم توضیح هم دادیم گفتند چیزی نیست بعد بیمارستان رضوی مشهد یک چک آپ کامل دادیم گفتند همه چیز نرمال است. هپاتیت هر دو نفر ما منفی بود ولی ایدز را نگرفتند. دکتر گفت تا هفت سال نشون نمیده. آیا این حرف منطقی است بعد هم ما را پیش چه پزشکی راهنمایی می کنید. بعد هم یعنی ما در مورد آزمایش ایدز اینقدر ضعیفیم. یکساله دیگه خسته شدم. خواهش می کنم چواب تخصصی بدین ممنون
پاسخ کارشناس
آزمایش اچ آی وی بعداز 6 ماه از آخرین رفتار پرخطر نتیجه منفی اش قطعی است. نتیجه مثبت هم که دوبار در هر فاصله زمانی اگر باشد قطعی است. پس نیاز نیست 7 سال صبر کنید. مشورت با یک پزشک متخصص بیماریهای عفونی یا متخصص بیماریهای داخلی ترجیحا از اساتید دانشگاه می تواند مفید باشد.