پرسش و پاسخ

سوال 1053 28 مهر 1393
با سلام و تشکر. در آزمایشگاه های معتبری مثل انتقال خون و ... که گفته میشه جهت ازمایش الیزا از کیتهای ترکیبی نسل چهارم که همزمان ab-ag را اندازه گیری میکند استفاده می کنند، آیا میتوان به نتیجه ازمایش قبل از 3 ماه هم اعتماد کرد؟ مثلاً اینکه فردی در هفته سوم RNA-PCR منفی و در هفته ششم الیزا ترکیبی منفی بوده آیا امید بخش هست؟
پاسخ کارشناس
امید بخش هست ولی برای اطمینان کافی از پوشش دوره پنجره بهتر است سه ماه بعد هم دوباره آزمایش بشود.