پرسش و پاسخ

سوال 1060 27 مهر 1393
اگر آرایشگاه زنانه موچینی که برای فرد مبتلا استفاده کرده برای فرد بعدی برای اصلاح استفاده کند فرد بعدی مبتلا می شود؟
پاسخ کارشناس
خیر. اچ آی وی از این راه منتقل نمی شود.