پرسش و پاسخ

سوال 1047 27 مهر 1393
سلام. من با انگشت واژن دختری رو تحریک کردم البته ایشان به گفته خود باکره بودن من هم در انگشتم زخمی نداشتم ولی نگرانم میخواستم بدونم باز هم احتمال انتقال ایدز هست و درصد انتقال کلا از این راه نسبت به سکس چقدر است؟
پاسخ کارشناس
از این راه امکان سرایت نیست.