پرسش و پاسخ

سوال 1034 25 مهر 1393
باسلام، آیا ویروس اچ ای وی از طریق مالیدن الت مرد روی مقعد بدون انجام انزال منتقل میشود؟ اگر نوک آلت فقط کمی وارد مقعد شود و انزال انجام نشود ایدز انتقال میابد؟ با تشکر
پاسخ کارشناس
به دلیل ترشحات قبل از انزال که آنها هم حاوی ویروس می تواند باشد کمی خطر دارد.