پرسش و پاسخ

سوال 1022 25 مهر 1393
سلام آیا در رابطه همجنس بازان چه زن چه مرد رابطه دخول نباشه فقط خوردن آلت بدون ورود منی به دهان میتواند باعث بروز بیماری ایدز شود؟
پاسخ کارشناس
خوردن آلت مردانه به دلیل ترشحات قبل از انزال که آنها هم حاوی ویروس می تواند باشد کمی خطر دارد. لیسیدن آلت زن هم اگر در دوره خونروی ماهانه باشد خطر سرایت اچ آی وی دارد وگرنه بیخطر است.