پرسش و پاسخ

سوال 1029 25 مهر 1393
اگر دستمان به منى آلوده به ایدز برخورد کند آیا امکان مبتلا شدن است؟ آیا از طریق پوست انتقال مى یابد؟
پاسخ کارشناس
اگر پوست سالم باشد خیر.