پرسش و پاسخ

سوال 1005 23 مهر 1393
با سلام. میزان اعتماد به تست p24 بعد از 30 روز از گذشت رابطه چقدر است؟
پاسخ کارشناس
جواب منفیش در آن زمان کم ارزش است ولی جواب مثبت مهم است.