پرسش و پاسخ

سوال 1001 23 مهر 1393
سلام من جواب سوال 1232 را خوندم من و شوهرم هم رابطه زناشویی بدون وسایل پیشگیری انجام می دهیم، آیا اگر من و شوهرم معتاد نباشیم و هیچ گونه رابطه جنسی باكسی دیگری نداشته باشیم باز هم باید آزمایش بدهیم
پاسخ کارشناس
خیر، اگر همسران روابط جنسى انحصارى دارند آزمایش ضرورتی ندارد.