پرسش و پاسخ

سوال 993 22 مهر 1393
من رابطه دهانی داشتم البته کاندوم داشتم ولی من هم برای خانم را انجام دادم کمی لثه هایم مشکل داره البته از ناحیه کلوتوریس بود. بیشتر و بنظر ترشحی نشد. روز 15 (آنتی بادی الیزا) و روز 17 (رپید مرکز بیماری ها) و روز 23 (رپید و آنتی بادی الیزا همزمان دادم) و روز 53 هفته هشتم (pcr-rna ازمایشگاه کیوان همزمان با آنتی بادی الیزا 1و2) و حدود چند روز مانده به سه ماه (چهار پنج روز مانده به سه ماه) از رابطه نیز (انتی بادی الیزا آزمایشگاه X) و پنج ماه بعد از رابطه دوباره سه آزمایش (pcr-rna و بهمراه دو آزمایش انتی بادی الیزا همزمان در یک روز در دو ازمایشگاه). همگی منفی شدن آیا نیاز هست ماه ششم هم آزمایش بدم و تکلیف من چیست؟
پاسخ کارشناس
خیر. نیازی نیست. اگر وسواس فکری دارید نزد روانشناس یا روانپزشک بروید.