پرسش و پاسخ

سوال 992 22 مهر 1393
اخیرا خواندم یک کودک که فکر میکردن درمان شده بعد سه سال ویروس را نشون داده در بدنش پس چطور مطمئن باشیم با آزمایش بعد شیش ماه موردی نداریم؟
پاسخ کارشناس
سیر بیماری در نوزادان به دلیل تکامل نداشتن سیستم ایمنی از بزرگسالان متفاوت است.