پرسش و پاسخ

سوال 982 21 مهر 1393
سلام. آیا در لیسیدن اعضایی از بدن که مایعاتی ترشح نمی کند، مثل سینه ها امکان انتقال ایدز وجود دارد؟ البته در حالت بدبینانه ای که آن فرد نزدیک به همان زمان، با فرد دیگری نیز ارتباط داشته و شاید او نیز همین اعضا را لیسیده باشد؟
پاسخ کارشناس
خیر اچ آی وی از این راه منتقل نمی شود.