پرسش و پاسخ

سوال 969 20 مهر 1393
سوال 1168 رو لطفا مرور کنید حالا فکر کنم رو برگه نوشته بود hiv/ab این یعنی چی؟ جواب منفی قابل اعتماد هست؟ پس چطور سن من رو تشخیص دادن؟ لطفا حتما جواب دهید. شما خودتون دکتر هستین؟
پاسخ کارشناس
اگر آزمایش را پس از 4 ماه از آخرین رفتار پرخطر انجام داده باشید نتیجه منفی آن قابل اعتماد است. در مورد سن بهتر است از خودشان بپرسید چگونه فهمیدند! در این سایت مشاوره ها را یک پزشک با سابقه 15 سال در پیشگیری و مشاوره ایدز انجام می دهد و متخصصان دیگری هم بر آن نظارت دارند.