پرسش و پاسخ

سوال 961 20 مهر 1393
با سلام. آیا نزدیکی بدون حفاظت شده با یه خانم دارای ایدز هم از مقعد و هم از واژن 100 درصد فرد به ایدز مبتلا می شود؟ یا با این شرایط عدم ابتلا نیز وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
در هر بار آمیزش بدون کاندوم احتمال سرایت از زن به مرد ختنه شده حدود 3 در ده هزار است. البته در برخی شرایط (مثل وجود بیماریهای آمیزشی دیگر یا آمیزش هنگام خونروی ماهانه) این خطر زیادتر می شود.