پرسش و پاسخ

سوال 948 19 مهر 1393
من که سال پیش آزمایش خون دادم برای چکاپ، ولی همش احساس میکنم خانمی که آزمایش خون گرفت سرنگ را عوض نکرد. من سه چهار روز بعد حالت سرما خوردگی داشتم. ولی سرماخوردگیم دو سه روز بیشتر طول نکشید. لطفا راهنماییم کنید.
پاسخ کارشناس
سرماخوردگی شما ربطی به خونگیری نداشته است. برای هر کس سرنگ و سوزن داگانه استفاده می شود.