پرسش و پاسخ

سوال 947 18 مهر 1393
سلام. وخسته نباشید یک سوال داشتم. میخواسم بدونم اگه با همسرم از راه مقعدى اگر رابطه داشته باشیم آیا ممکن جفتمون دچار بیمارى خاصى بشیم. هردوسالم هستیم.
پاسخ کارشناس
عفونتهای ادراری در هر دو طرف و پارگی دریچه مقعد در خانم که منجر به بی اختیاری دفع گاز و مدفوع خواهد شد و احتمال بروز فیستولهای مختلف در خانم از عوارض آمیزش مقعدی است.