پرسش و پاسخ

سوال 940 18 مهر 1393
با سلام. آیا به صورت مستند مواردی داریم كه با فرو كردن انگشتی كه زخم باز داشته مبتلا به ایدز شده باشند؟ آخه در برخی سایتهای خارجی نوشته اند كه تاكنون ابتلا به این صورت گزارش نشده است.
پاسخ کارشناس
در تئوری امکانش هست اما در عمل به دلیل تعداد کم افرادی که ادعا کرده باشند فقط از این راه مبتلا شده اند مطالعات علمی کمی در این زمینه انجام شده است. یک مطالعه روی ترمیم زخم در مردانی که ختنه شده اند نشان می دهد در آنهایی که قبل از ترمیم کامل آمیزش داشته اند بیش از دو برابر دیگران ممکن بوده اچ آی وی سرایت کند.