پرسش و پاسخ

سوال 939 18 مهر 1393
میخواستم بدونم ایدز از طریق سلمانی هم منتقل میشه و من یه بار در سلمانی با موزر زخم انداخت خون اومد میخواستم بدونم احتمال بیماری هست؟
پاسخ کارشناس
اگر ابزار استریل نباشد در تئوری امکانش هست اما در عمل تا به حال به صورت علمی گزارش نشده که کسی از این راه مبتلا شده باشد.