پرسش و پاسخ

سوال 933 18 مهر 1393
سلام، از پاشیدن آب دهان شخصی به چشم دیگری امکان انتقال وجود دارد؟ لطفا جواب بدید
پاسخ کارشناس
خیر. اچ آی وی از این راه منتقل نمی شود. حتی پاشیدن خون هم در چشم کم خطر است.