پرسش و پاسخ

سوال 925 17 مهر 1393
سلام. دو هفته پیش یه خانوم که نمیشناختم برای من ساک زد و 1 بار لب گرفتم. حدود 13 روز بعد گلو درد دارم فقط گلودرد که رفتم دکتر که گفت نمیتونه نشانه از ایدز باشه. تو رو خدا کمکم کنید که این نشانه همون سرماخوردگی بعد از انتقاله؟ چند درصد احتمال انتقال از طریق ساک زدنه؟
پاسخ کارشناس
احتمال سرایت از راهی که گفتید بسیار ناچیز است و علائم شما قاعدتن ربطی به ایدز ندارد.