پرسش و پاسخ

سوال 919 16 مهر 1393
سلام و تشكر از شما. در صورتیكه در همجنس بازی دو مرد مفعول مبتلا به ایدز باشد آیا بیماری به فرد فاعل قطعا منتقل میشود و یا بحث احتمال وجود داره؟ در چه صورتی در عمل جنسی همجنس ایدز منتقل میشود اگر یك طرف مبتلا باشد. سوال دیگم اینه كه آیا فرد دارای ایدز با گذشت زمان بیماری مثلا 10 سال آیا به مرور ویروس در بدن او تعدادش زیادتر میشود یا كمتر اگر داروهای مخصوص بیماری هم استفاده كند؟
پاسخ کارشناس
الف) احتمال سرایت به فرد فاعل کمتر از سرایت به مفعول است ولی در کل آمیزش مرد با مرد بدون کاندوم رفتار پرخطری است. در هر آمیزش خطر حدود یک در هزار است. ب) اگر داروها را مرتب مصرف کند و مقاومت به دارو پیدا نشود میزان ویروس در بدن در حد خیلی کم باقی می ماند البته در برخی بافتها ممکن است نفوذ دارو کم باشد و ویروس در آنجا به تکثیر ادامه دهد.