پرسش و پاسخ

سوال 911 15 مهر 1393
سلام، من دو بار با دختری اورال سکس داشتم، بخاطر وسواسی که داشتم دو ماه و نیم بعد اهدای خون کردم تا خونم آزمایش شود که جواب آزمایش سالم بود. خدا رو شکر، امکان دارد آلوده شده باشم؟
پاسخ کارشناس
اهدای خون کار درستی نبوده است و ضامن سلامت وضعیت شما هم نیست. بهتر است برای مشاوره و آزمایش داوطلبانه و رایگان اچ آی وی به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بروید.