پرسش و پاسخ

سوال 888 14 مهر 1393
سلام آیا از طریق لب گرفتن هم ایدز منتقل میشه؟
پاسخ کارشناس
خیر، لب گرفتن خطری ندارد.