درحال بارگذاری

آرشیو مطالب

دسترسی به زنان روسپی پوشش درمان ایدز را در کشور به 90درصد می رساند

چه مسایلی در مبتلایان به HIV که مدت زیادی زنده مانده اند به وجود می آید؟

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت: روند افزایشی انتقال ایدز از طریق تماس جنسی

روان درمانی روان پویشی در درمان فرد مبتلا به HIV چیست؟

بلافاصله پس از تشخیص مثبت بودن آزمایش HIV چه نوع مداخلاتی مفید است؟

در زمان اقدام بیمار به رفتارهای پرخطر، درمانگر باید از چه رویکردی استفاده کند؟

چه مسایلی بر توانایی فرد در برقراری رابطه جنسی سالم تاثیر می گذارد؟